Sık Sorulan Sorular
 
Etüt Merkeziniz hangi öğrenim seviyesindeki öğrencilere hizmet veriyor?
Güneş Etüt Merkezi’nde ilköğretim öğrencilerine hizmet verilir.
 
Etüt Merkezinizin çalışma günleri ve saatleri nedir?

Etüt Merkezimiz hafta içi beş gün saat 07.30 – 19.30 arası açıktır. Öğrenciye 08.30 – 19.00 saatleri arasında hizmet verilir.                                                                                                                            

Öğrencilere yemek veriliyor mu?
Etüt merkezimizde her öğrenciye öğrencinin programı ve etüt merkezinde bulunduğu saatler göz önünde bulundurularak bir öğün yemek ve bir kahvaltı verilir.
 
‘Öğrenciye Özel Çalışma Programı’ ne demektir?
Etüt merkezlerinin olağan programı, öğrencinin günlük ödevlerini öğretmen gözetiminde yapmasına yöneliktir. Ayrıca, proje hazırlanmasında öğrenciye yol gösterici olmak da bu programda yer alır.
Güneş Etüt Merkezi’ne başvuran öğrencinin okuldaki başarılı ve başarısız olduğu dersler, ilgi alanları ve özellikleri ile velisinin görüşleri göz önüne alınarak nasıl bir program izleneceği konusunda karar verilir. Gelişmeler gözlenir ve değerlendirilir. Buna göre gerekirse programda derslerin ağırlıkları değiştirilerek eğitim sürdürülür.
Öğrencinin bazı konularda bireysel açıkları gözlenirse bu öğrencinin açığı kapatması için bu alanda özel olarak yoğun eğitim verilir.
Öğrencinin sınav takvimi dikkate alınarak, bazı derslerin bazı dönemlerde daha yoğun veya daha az yoğun verilmesi de bu programın bir parçasıdır. Biz buna Öğrenciye Özel Çalışma Programı adını veriyoruz.
 
Öğrencinin günlük ödevi yoksa veya ödevini bitirdiğinde ne yapar?
Güneş Etüt Merkezi’nde günlük çalışma süresi 2,5 saattir. Öğrenciye günlük ödevleri mutlaka tamamlatılır. Tamamlayamadığı taktirde bu süre ödevler tamamlanıncaya kadar dinlenme araları verilerek uzatılır.
Öğrencinin ödevi yoksa veya erken tamamlamışsa, bir öğretmen gözetiminde uygun görülen bir derse çalışması sağlanır. 2,5 saati tamamlayan öğrenciye bilgisayar, satranç oynayarak veya kitap okuyarak dinlenmesine olanak sağlanır.
 
Sınıflar kaç kişiliktir?
Güneş Etüt Merkezi, sınıf esasına göre çalışmaz. Her öğrenciyle bire bir eğitim yapılır. Ancak bu sayede Öğrenciye Özel Çalışma Programı hayata geçirilebilmektedir.
 
Öğretmenleriniz öğretmen statüsü kazanmış eğitimciler midir?
Güneş Etüt Merkezi’nde çalışan gerek branş, gerekse sınıf öğretmenlerinin tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendi alanında öğretmen olarak kabul edilmiş eğitimciler arasından seçilmektedir.
 
Etüt hizmeti nasıl ücretlenlendiriliyor?
Güneş Etüt Merkezi'nde her ayın ücreti ait olduğu ayın ilk 5 günü içinde tahsil edilir.
2013 - 2014 eğitim öğretim yılında aylık etüt hizmeti ücreti 600,00 TL. olarak kararlaştırılmıştır. Sabah grubu öğrencilerimizden talep edilen aylık ücret, 500,00 TL. dır. Ücretlere %8 KDV dahil değildir.